Om projektet

Den här plattformen handlar om Ringön. En central del av Göteborg och en plats för arbete och produktion. Göteborgs stad har olika planer för Ringön, där de både vill utveckla och bevara området. Hur kan en sådan utveckling se ut? Vem är den till för och vilka är möjligheterna och riskerna längs vägen? Utgångspunkten för att skapa plattformen har dels varit att lyfta fram några av de verksamheter som finns på Ringön för visa på värdet av det sedan länge etablerade och dels med hjälp av forskaren Gabriella Olshammar förstå hur utvecklingen av området går till, vad som styr, vad som kan vinnas och vad som kan gå förlorat.